רוצה לזכות בבושם ״סניורינה״ מבית ״פרגאמו״?

עני על השאלה ואולי תזכי